ul. Centralna 49
07-200 Wyszków
29 742 63 03, 666 841 285
biuro@censor.com.pl, bok@censor.com.pl
Wróć do listy

Rozliczenie roczne PITDokonujemy rozliczeń rocznych zeznań podatkowych, które zobowiazane są składać osoby fizyczne uzyskujące w danym roku podatkowym przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczamy podatników składających PIT samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem i inne.
 
 
W Biurze Rachunkowym CENSOR rozliczysz wszystkie rodzaje zeznania rocznego PIT za poprzedni rok, tj. PIT-28 (ryczalt ewidencjonowany), PIT-28/A (ryczałt: przedsiębiorca, najem) , PIT-28/B (ryczalt: spółka cywilna, jawna),  PIT-36 (firma, działalność gospodarcza), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło), PIT-38 (dochody kapitałowe), PIT-39 (zbycie nieruchomości), PIT-16A (karta podatkowa), zalączniki PIT/D (ulgi budowlane), PIT/2K (ulga odsetkowa), PIT/O (inne ulgi i odliczenia), PIT/B (działalność gospodarcza), PIT/ZG (dochody zagraniczne).

Zajmujemy się także sporządzaniem zgłoszeń zmiany danych (tj.zmiana konta bankowego, na które ma przyjść zwrot podatku) na formularzu ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niezarejestrowanej jako podatnik VAT) oraz CEIDG-1 (tj. zgłoszenie aktualizacyjne dla obób fizycznych wykonujących dzialalność gospodarczą).